We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. By accepting, you agree to the use of cookies as described in our privacy policy.

Pātai auau

 • Kei Taumata Mataara 1 a Aotearoa ināianei.

  Mō ētahi atu kōrero mō Alert Levels  pērā i ngā tohutohu hauora me taupā ā-haerenga, haere ki te pae o te Kāwanatanga Unite for Recovery .

  Mō ngā kaituku akoranga, haere ki te pae o te Ministry of Education  mō ngā kōrero e pā ana ki COVID-19. 

  Mō ngā ākonga, haere ki ngā pae o StudyLink  me te Ministry of Education , me kōrero rānei ki tō kaituku akoranga mō ētahi atu.

  Mō te tautoko i te taha hauora hinengaro me te oranga, haere ki Mental Health Foundation  me NauMaI  mō ngā rauemi tuihono me ngā tohutohu.

  Kia mau, kia mōhio ki ngā kōrero hou:

  Mō ngā whakautu ki ngā pātai mō te Tahua Ākonga me ngā Utu mō te Noho tirohia te pae o StudyLink .

  Mō ngā tohutohu hauora, tirohia te Ministry of Health website .

  Mā te mau Ārai Kanohi e iti haere ai te hora o te urutā COVID-19. Me mātua tirotiro ngā kaimahi me ngā ākonga i ngā tikanga whakamau ārai kanohi o te wāhi ako.

  Mō ētahi atu kōrero mō te whakamau ārai kanohi , toro atu ki te paetukutuku a te Kāwanatanga o Aotearoa Unite for Recovery .

 • Ko te whāinga o te Whakahoutanga o te Mātauranga Ahumahinga (RoVE) he waihanga i tētahi pūnaha mātauranga ahumahinga me te whakangungu kia pakari, kia tū kotahi, kia tika hoki mō te mahi mō ngā rā ki tua, kia tuku hoki i ngā pūkenga tika e tipu ora ai ngā tauira, ngā kaitukumahi me ngā hapori.

  Kei tēnei whakahoutanga ngā panoni e whitu, ko tētahi ko te waihanga i Te Pūkenga – New Zealand Institute of Skills and Technology.

  Ko tā te pūnaha hou nei he whakarite kia noho ko te tauira, te ākonga rānei te pūtake, ā, ka kaha ake te arotahi ki ngā kaitukumahi: te tuku i ngā pūkenga e hiahia nei rātou, kia kaha hoki te tautoko i ērā kei roto i te whakangungu wāhi-mahi, me te whai kia ōrite te ako ahumahinga huri noa i te motu.

  Ka kaha kē atu te tautoko i ngā tauira i a rātou e whakangungutia ana, ka kaha ake hoki te whaihua o ngā mōhiotanga me ngā pūkenga e ai ki ngā hiahia o te ahumahi. Ka ngāwari ake mō rātou te neke haere i waenga i ngā rohe me ngā kaupapa whakangungu i te mahi, i te kura, ā-tuihono hoki.

  E whakaata ana ēnei panoni i tā te Kāwanatanga tautoko i te whakahoatanga Māori-Karauna.

  Me mātua whai tātou kia rite a Aotearoa mō te āpōpō tere panoni mō ngā pūkenga, te ako me te mahi. Mā te pūnaha mātauranga ahumahinga kotahi, pūnaha pakari e pai ake ai te hauora mō ngā tāngata katoa o Aotearoa me te tautoko i te ohanga whanake hei painga mō te katoa.

  He kaha te huri haere o te ao mahi. Me pērā hoki te mātauranga ahumahinga kia takatū kia noho tōmua i ngā panoni nei me te tautoko i ngā tauira, ngā kaitukumahi me ā rātou hapori i roto i te ao hurihuri nei.

  Arā kē te kōpaka o ngā pūkenga i ētahi o ngā rāngai ahumahi me te aha, kāore e rite ana i ō nāianei pūnaha mātauranga ahumahinga ngā hiahia o ngā tauira, ngā kaitukumahi, ngā rohe rānei.

  Kāore hoki i pai ngā ratonga a te pūnaha o tēnei wā mō ētahi rōpū tauira pērā i ngā Māori, ngā Pasifika, ngā tauira whaikaha me ngā tauira me ngā matea ako whāiti.

  E mahitahi ana ngā ITP ināianei tē whakataetae ai tētahi ki tētahi. Nō te 1 o Paengawhāwhā ka huri ērā hei kamupene āpiti nā Te Pūkenga, ā, ka whai ia kamupene āpiti i tōna ake poari kaiwhakahaere.

  I te wā poto e haere ake nei, kāore e tino kitea ngā panoni – ko ngā utu me ngā whakaakoranga ka noho pērā tonu mō ngā tauira mō te roanga atu o 2020. Engari, kia mōhio mai e mahi ana ngā kamupene āpiti katoa ki te whakahaere i te mātauranga me te ako i roto i te wā o te Paoho Taumata 4.

  Nō te 1 o Paengawhāwhā ka huri ngā ITO hei ITO whakawhiti. I roto i te huringa o te wā ka whakawhitingia tō rātou kawenga mō te tautoko i te ako me te aromatawai ki ngā kaituku akoranga ahumahinga.

  Ka āhua roa te wā mō tēnei whakawhitinga, ā, ka āta whakahaeretia kia kore ai e haukotia te whakangungu mō ngā tauira wahi-mahi. Nā runga i ngā  tikanga o Paoho Taumata 4, ka whai tohutohu ngā tauira wāhi-mahi mō ngā panoni ki ā rātou akoranga mai i ngā kaitukumahi me ngā ITO.

  Ko tētahi whāinga mātāmua o te whakahou mātauranga ahumahinga kia pai ake te aronga ki ngā hiahia o ngā hapori Māori me te whakaae ko ngā Māori he kaitukumahi whaitake tonu me ō rātou ake whāinga pāpori, ōhanga hoki.

  Mā ngā panoni nei e whakaraupapa ngā tauira kua mahue i ngā ratonga o te pūnaha o mua, pērā i ngā Māori.

  Kua whakatūria tētahi rōpū – ko Te Taumata Aronui tōna ingoa, ā, ko tāna he mātua whai kia whakaatangia i ngā panoni te ngākau nui o te Kāwanatanga ki te whakahoatanga i waenga i a Ngāi Māori me te Karauna. Mā te rōpū nei e tuku ngā whakaaro o ngā hapori me ngā kaitukumahi Māori mō te mātauranga matua, otirā, te mātauranga ahumahinga me te whakangungu.

  Kao. Mā ngā ITP āpiti o Te Pūkenga me ngā ITO Whakawhiti e tuku te mātauranga ahumahinga me te whakangunu puta noa i Aotearoa.

  Mō tēnei wā ka mau tonu ia ITP ki tōna ingoa ake. Atu i 1 Paengawhāwhā ka whai ingoa kamupene hou hei whakaahua i tō rātou tūranga ā-ture hei kamupene whāiti.

 • Ka āta whakauruuru haeretia ngā panoni. Hāunga ko ngā ritenga i raro i te Alert Level 4 a te Kāwanatanga o Aotearoa, kāore e rerekē te āhua mō ngā tauira mō te tau 2020.

  Ka āhei tonu ngā tauira ki te whakaoti i ā rātou tohu mātauranga me tō rātou kaituku akoranga o tēnei wā, ā, ka mau tonu te ingoa o taua kaituku akoranga ki tā rātou tohu mātauranga.

  Ka āhei tonu rātou ki te whakauru ki tētahi atu kaupapa, me ngā kaupapa he roa atu i te kotahi tau.

  Ka pērā tonu ngā ratonga tautoko, ngā utu me ngā hononga tauira ki ngā whakahaere pēnei i StudyLink.

  Kia whakauruuru haeretia ngā panoni, ka kaha ake te whai wāhi a ngā tauira ki ngā akoranga tino kounga i te wāhi mahi, i te kura hoki. Ka māmā ake hoki mō ngā tauira ki te neke haere mai i te wāhi mahi, i te kura me te ako tuihono. 

  Waihoki ka māmā ake te whakawhiti mai i tētahi rohe o Aotearoa ki tētahi atu ki te ako, ā, me te aha, kāore ā rātou tohu mātauranga e whakararua.

  Ka kaha hoki te whai wāhi a ngā ahumahi ki te whakarite paerewa mā ngā tauira, me te whakarite hoki he mea whaihua tonu ngā akoranga ki ngā kaitukumahi.

  Ka kaha ake hoki te tautoko i ngā tauira kia tutuki ā rātou ake whāinga.

  Ka nui ake hoki ngā huarahi mō ngā tauira kei ngā kāinga mamao o Aotearoa e noho ana.

  Ko tētahi whāinga o ngā panoni he whakaraupapa i ērā tauira kāore he painga o te pūnaha o mua mō rātou. Koinei ngā tauira Māori, tauira Pasifika hoki, ā, ko rātou tonu te tokomaha o ngā kaimahi o āpōpō.

  Ko tā te pūnaha hou he whai kia pai ake te whai wāhi a ngā tauira Māori, Pasifika hoki ki te mātauranga kounga.

  I roto i te huringa o te wā, ka māmā ake mō ngā tauira kua whakaurua ki tētahi akoranga ki te whakawhiti ki tētahi atu rohe. Ka āhei hoki ngā tauira ki te noho tata ki ō rātou whānau, kia whai tautoko ai te whānau i a rātou e ako ana.

  Mā ngā panoni hoki e reo kaha ake ai te reo o ngā umanga Māori me ngā iwi.

  Ko tētahi whāinga o ngā panoni ko te whakaraupapa i ngā tauira kāore i whai painga i te pūnaha o mua, pērā i ngā tauira whaikaha me ngā tauira whai matea ako whāiti. Ka noho te whai wāhitanga ki te pūtake o te pūnaha hou.

  Mā ngā panoni e kaha ake te whai wāhi o te mātauranga ahumahinga mō te hunga whaikaha, e hiahia ana rānei i te tautoko kaha ake.

  Ka kaha ake hoki ngā hononga i waenga i ngā kaituku akoranga me ngā kura, i waenga hoki i ngā kaituku akoranga me ngā kaitukumahi. Mā konei e āwhinatia ai te hunga whaikaha, matea ako kaha ake kia kuhu ki te mātauranga me te whakangungu, ki te mahi anō hoki.

  I tēnei wā, e noho haepapa ana ngā Whakahaere Whakangungu Ahumahi (ITO) kia kaua rawa te hunga whaikaha e whakahāweatia. Kia riro mā ngā kaituku mātauranga ahumahinga e whakahaere i te whakangungu wāhi mahi, ka noho ki a rātou anō tēnei kawenga.

 • Ka āta whakauruuru haeretia ngā panoni. I tēnei wā, kei te whakarite urupare ngā ITP ki te Alert Level 4 me ōna anō āhuatanga.

  Ka āhei tonu ngā tauira ā-ao whānui ki te whai i ā rātou whāinga i raro i ngā whakaritenga ako kua whakatau kētia mō rātou, me ngā utu,  
  ngā
  pane uruwhenua ōrite hoki. Ka whai mana tonu ā rātou akoranga, tohu mātauranga hoki.

  Ka āhei tonu ngā tauira ā-ao whānui ki te whakauru akoranga ki Aotearoa i raro anō i ngā herenga o Alert Level 4.

  Ka mau tonu ngā pane uruwhenua me ngā whakaritenga akoranga. Ka whai mana tonu ngā akoranga me ngā tohu mātauranga.

  Ka āhei tonu ngā tauira ki te whakaoti i ngā whakaakoranga me ngā whakangungutanga kua tīmata kē.

  Kia uru haere te pūnaha hou, ka kaha ake te whai wāhitanga mō ngā tauira ā-ao whanui ki ngā akoranga tino kounga i roto i te wāhi mahi me ngā kura hoki. Ka māmā ake hoki mō rātou te neke haere i waenga i ngā akoranga wāhi mahi, te kura me te ako tuihono.

  Waihoki ka māmā ake te whakawhiti mai i tētahi rohe o Aotearoa ki tētahi atu ki te ako, ā, me te aha, kāore ā rātou tohu mātauranga e whakararua.

  Ka kaha hoki te whai wāhi a ngā ahumahi ki te whakarite paerewa mā ngā tauira, me te whakarite hoki he mea whaihua tonu ngā akoranga ki ngā kaitukumahi.

  Ka kaha ake hoki te tautoko i ngā tauira kia tutuki ā rātou ake whāinga.

   

   

 • He pēhea te pānga o ngā panoni o nāianei ki ngā kaitukumahi?

  Ka āta whakauruuru haeretia ngā panoni. I tēnei wā, kei te whakarite urupare ngā ITP ki te Alert Level 4 me ōna anō āhuatanga. 
  Ka āhei tonu ngā tauira whai piatanga, e whakangungua ana rānei i ngā Whakahaere Whakangungu Ahumahi (ITO), ngā Kuratini (ITP) ki te whai whakangungutanga mō ngā tau e rua kei te tū mai.
  Kāore te ara tuku kaimahi whai pūkenga e whakararua, ā, ka āhei tonu ngā tauira ki te whakauru whakangungutanga..

  He pēhea te pānga o ngā panoni ki ngā kaitukumahi ā ngā rā kei te heke mai?

  Ko tā te Whakahoutanga Mātauranga Ahumahinga he whai ki te āwhina i ngā kaitukumahi ki te tango tāngata kua whakangungua paitia, kua rite hoki ki te mahi – kia whakatere ake i te urunga o ngā tāngata ki te mahi.
  I raro i ngā panoni, ka noho tonu ngā piatanga me te whakangungu i roto i te mahi hei whāinga mātāmua. Kāore ēnei e whakakapia e te ako ā-kura.
  Ka kaha ake te awenga o ngā ahumahi me ngā kaitukumahi i runga i ngā whakaakoranga me ngā whakangungu hoki, kia mātua whakarite kia whiwhi ngā tauira i ngā pūkenga tika mō te mahi.
  Kua waihangatia ētahi Kaunihera Whanake Ohumahi (WDC) e ono kia riro mā ngā ahumahi e ārahi i te mātauranga ahumahinga me te whakangungu. 
  Ko ētahi haepapatanga o ngā kaunihera ko te tuku tohutohu haumi, te tautohu matea pūkenga mō tēnei wā, mō āpōpō hoki, te waihanga tohu mātauranga, me te whakarite paerewa.
  Ka whai reo hoki ngā rohe ki ngā mahi whakamahere mō te mahi me ngā pūkenga kei te hiahiatia.
  Ka āta whakahaeretia te whakawhitinga me te whakaurunga o te maha o ngā wāhanga rerekē ki tētahi pūnaha piritahi hou.

  Will Te Pūkenga only cover vocational training at Levels 3-5, and where do degrees stand in new operating model?

  As it does currently, Te Pūkenga network will continue to deliver qualifications from Levels 1 through to Level 10 of the New Zealand Qualification Framework (NZQF).

  We understand the need to support underserved learners but how do we make sure we don’t create a two-tier system? 

  We already have a two-tier system with underserved learners not succeeding due to how the system is structured. The reforms are aimed at eliminating this so everyone has an equal chance of success.

  For digital learning, how will Te Pūkenga support learners in remote locations?

  We are very conscious that we need to cater for all types of learners and situations. This is an example of how some learners are currently disadvantaged and we will be addressing this to ensure the learner is not disadvantaged. These learner needs have been captured in the learner personas that we have developed.

  How will Te Pūkenga serve Māori and Pacific learners better?

  The Ākonga at the Centre research project developed by the Learner Journey and Experience team at Te Pūkenga culminated in the Te Rito research which provides insights into the current experiences of Māori, Pacific and disabled learners in vocational and applied learning. A series of 20 learner personas accompany the reports to deepen our understanding of the needs of learners and those supporting them. These personas (together with the employer personas) create a significant number of opportunities to help the codesign working group to develop the new service concepts.

  Can learners make their learning profiles public to employers eg. LinkedIn?

  They can if they choose. However, while giving learners autonomy on what they want to share, their data and privacy must be controlled and protected. The information needs to be in a format that is valuable to both parties but not in a format where either party and their data can be abused.

  What is the connection between community facilitators and the Matauranga Innovation Hub and Adaptive Skills framework? 

  Community facilitators will be recruited from the network as they understand iwi and their community. They will not provide an individual service to everyone but will be in the community connecting and exploring opportunities for all learners and employers. A good example of this working in practice is the work that Dale Williams (former Mayor of Otorohanga) did some years ago to match the unemployed youth in his district with employers’ skills gaps.

  What’s being done in terms of Recognition of Prior Learning? 

  Recognition of Prior Learning has been around for many years. The main constraints come with the validation and evidence of the learning and this can often be a challenge. The ‘My Teacher My Way’ concept is about the use of an evidence-based assessment and the “Pathway Planning and Lifelong Learner Record” concept includes a record of skills that can be validated as they are developed (making the recognition of prior learning pathway easier in the future). 

  Are women a group that we can better support with learning and training?

  We don’t create the right environment for some women - middle aged Māori women and women in construction are good examples. Looking at where the world of work is heading, we need to upskill our existing workforce, grow capability and lift productivity, rather than solely relying on young people entering the workforce or creating more low paid jobs.  

  How do you provide better access for mature learners?

  Second chance/returning learners are one of our learner personas where we are identifying what they need in order to be successful. 

  How will the right trainers/training content be identified for each industry? 

  Through WDCs, employers will be involved in the development of the qualification and skills standards required. Through Te Pūkenga, employers will be involved in developing the programme and content that will deliver the qualification. Support will also be provided to employers and those who support them (eg. training advisers) to help them teach better.

  Can people be mentors, verifiers, trainers, accessors and what can/can’t they do? 

  There are currently numerous models used across the VET system on how each of these functions is undertaken. Often these arrangements have been developed over many years to reflect how an industry or a particular employer prefers to operate. The key is to ensure we have the right people undertaking their roles to retain the integrity of the system as each of these (mentors, verifiers, trainer, accessors etc) have specific requirements. 

  How will Te Pūkenga support and monitor workplaces that are not good places to work? 

  One of the new service concepts is “A Good Place to Work” which is about supporting employers to develop a good working environment and a great learning experience so the learner thrives. The learner personas help us understand what different learners need to succeed, while the employer personas help us understand what employers need.  Between the two we can help develop a good place to work that reflects the individual needs of both the learner and employer.

  In addition moderation is used to ensure consistency and standards are met so that all learners in the workplace reach the same standard.  Both the WDCs and Te Pūkenga will carry out moderation. We also expect that over time, as more employers use the VET system, they will develop a reputation for being a good place to work.

  Will there be skill-based or unit-based outcomes in the future?

  The legislation requires skill standards, therefore a skill-based requirement will remain. Skill-based standards can be delivered though either unit standards or by larger groupings of standards (sometimes called specifications). Through WDCs and in consultation with their tertiary provider industry will help determine the best way these skill standards are developed to suit their sectors.

  What is happening in terms of simplifying programmes?  

  There is a large piece of work currently underway focussed on unifying common programmes to simplify the system. There is also the ability to develop more targeted and smaller ‘bites’ of learning (eg. micro credentials) that would suit those employers where a larger qualification is not required.

  What is the scope of international education? 

  This area is still uncertain. However, we are aware there is work being undertaken by Education New Zealand including how we could export and deliver our expertise internationally if we can’t bring students to New Zealand. 

  How will this change be achieved when employers are so time-bound?

  We’re conscious that these changes will require employers/industry to have multiple relationships, however we need a system that does not create more work for employers. For example, industry and employers may now have to interact not only with Te Pūkenga (as the provider), but potentially multiple WDCs, Regional Skills Leadership Groups, Centres of Vocational Excellence (CoVEs) and possibly Private Training Establishments and Wananga. As employers/industry time is precious, we are working with these other entities to optimise employers/industry’s time.

  Employers often don’t want their apprentice to go to a block course, and the apprentice can’t do their learning online. How can we reach a balance?

  We know the ‘one size fits all’ model does not work. The “My Learning My Way” service concept reflects that and talks to the learner needs as well as the employer needs by providing greater flexibility in when and how learning takes place. Employers, particularly those with few staff, often cannot afford to have their staff absent from the workplace for extended periods of time so we have to find other ways to ensure the learning is available. Online may be an option in certain circumstances but, where practical elements are required, a different approach will be necessary. As an example we are currently trialling with a couple of polytechs and Industry Training Organisations how this could be accommodated with a ‘drop in centre’ type model that is accessible after hours and on weekends. We are also piloting in Ara Polytech how industry support can be more closely integrated into a programme of study.

   How will Te Pūkenga ensure the continuity and consistency of training providers and what they are teaching?

  The consolidation of programmes ensures the same content is taught throughout New Zealand. A programme can be completed once and shared, rather than having multiple versions. They will be developed by using “communities of practice” and with a consistent teaching (Ako)framework with appropriate teaching support (including support for employers). The moderation functions of WDCs and Te Pūkenga internal QA/moderation will help delivery to be consistent.

  Will small providers and organisations have a voice in the set up as it gets larger? 

  One of the concerns from industry is that their voice will be lost or diminished with RoVE particularly due to the larger groupings of sectors within WDCs and a large organisation such as Te Pūkenga. We understand that and have an employer representative on Te Pūkenga executive leadership team (Deputy Chief Executive Employer Journey and Experience) to ensure the industry/employer voice remains strong. We will be retaining the current employer/industry relationships that exist in ITOs and polytechs but with some 25 entities coming together we need to develop an industry/employer (and community and iwi) engagement framework.

  What about the challenge of apprenticeships and funding themselves / taking leave to do training? 

  This can occur when small businesses don’t always have the capacity to have one of their workers off site for an extended period - a problem we have identified in our learner and employer persona research. While employment arrangements are private to the employer and employee, the ‘My Learning My Way” service concept is an opportunity to deliver the training in a way that suits both the learner and employer and reduce the imposition block courses etc might have on the business.

  How are learners prepared to be ‘work ready’ with soft skills such as timeliness, attitude, numeracy and literacy and pastoral care?

  These soft skills have been built into services concepts and identified in the learner personas. We know employers value these skills and the learner (eg. apprentice/trainee) is an employee first. We will be looking to incorporate these skills in our development and some of our current pilots include a greater connection with industry/employers to assist with transition from tertiary education into work. This has also been identified as an issue for school leavers and students’ readiness for work.

  What will happen to students already part way through a training programme?

  There is no change to existing programmes or apprenticeships. Existing students will continue their current programme through to its completion.

  Why are ITOs operating as different groups under Te Pūkenga?

  Initially the ITOs transition to a work based learning subsidiary as business divisions. This is an interim step as they transition over the next 18 months. From 2023, that subsidiary will be integrated into Te Pūkenga. However, the ITOs will start working together and with the polytechs immediately and there are already initiatives underway to work more closely together even before ITOs have transitioned.  

  Is it compulsory for ITOs to transition to Te Pūkenga or do they have a choice?

  In consultation with their sectors ITOs need to decide whether they transition wholly or in part to Te Pūkenga. They have other options also such as transitioning, wholly or in part to a PTE(s) or Wananga, or set themselves up as a PTE. All transition plans have to be approved by TEC.

  How are existing contracts that ITOs and ITPs hold being transitioned?

  The contracts (eg. that support arranging training) will be novated to the ‘receiving’ entity, Te Pūkenga, to ensure continuity of service.  Employment agreements for ITO staff transitioning into Te Pūkenga transfer under the same terms and conditions.

  What will Training Advisor roles look like? 

  Initially at least the Training Advisor roles will look very much as they do now. However, given that Te Pūkenga is a ‘provider’, there is scope for the training advisor role to expand to help support/teach where appropriate (note that ITOs are not allowed to teach and can only arrange the training).  Should Te Pūkenga decide to develop this option it will need to build its capability to ensure this works well and complements the training being carried out in the workplace by the employer.

  What is the role of Private Training Establishments (PTEs) moving forward? 

  There is no impact on PTEs - they stay as they are and will continue to play a vital role in the new system as providers.

  How are Workforce Development Councils structured?

  There are six WDCs structured by industry groups in line with the six Vocational Pathways (that are used in secondary schools):

  1. Waihanga Ara Rau - Construction and Infrastructure
  2. Toi Mai - Creative, Cultural Recreation & Technology
  3. Maku Tangata – People, Food & Fibre
  4. Services
  5. Toitu te Wairoa – Community, Health, Education & Social Services
  6. Hanga-Aro-Rau – Manufacturing, Engineering and Logistics
  How will qualifications and skill needs be identified for each industry?

  Industry and employers will work with their Workforce Development Councils (WDC) to identify the qualifications and skills that their sectors need. WDCs will be responsible for developing qualifications in collaboration with others, which will be and registered on the New Zealand Qualifications Framework. Te Pūkenga and other providers will develop a programme of study/learning (with associated resources) to meet the requirements of each qualification. We will work with industry, employers, and communities to ensure that how the programme is developed and delivered suits their needs.

  How can we get involved with WDCs for the development of trade apprenticeships? 

  WDCs are currently developing their own operating models, including their employer/industry relationship process.  You can find out more on the Tertiary Education Commission website www.tec.govt.nz/rove/workforce-development-councils/

  How will the employers voice be heard in the new qualifications that are being undertaken, and the scaling down from 3000 programmes? 

  The industry and employers will, through the WDCs, determine what their qualification and skill needs are, and providers will be funded to deliver those programmes. Te Pūkenga, will determine how those programmes are put together and will consult widely with employers/industry and staff as programmes are developed or changed.  

  How will trade apprenticeships remain flexible and how do skills get standardised between employers?

  Workforce Development Councils will set the skill standards (qualifications) in consultation with industry. Te Pūkenga will develop the programme to deliver to the qualification and we will work with industry to ensure as much flexibility is built into that to accommodate the employer and learner needs.

  How do we build in other requirements that are not captured in the qualification eg. Health and safety, compliance etc.  into the same programme to save everyone’s time? 

  As work sites often have unique health and safety requirements and are site specific, they need to sit outside the qualification. Although, some health and safety elements can be built into a qualification - such as using equipment safely, general health and safety awareness etc. With compliance documentation, there is an opportunity to contain that information in a digital format and avoid cumbersome paper-based systems. There is a trial underway with a mobile platform that contains such information.

  How will Te Pūkenga connect with kura and schools and future learners?

  Our connection with kura and schools is critical to create a clear vocational pathway from secondary school through to tertiary education. We recognise that these conversations need to begin at intermediate level. Te Pūkenga is working with the Ministry of Education on how to connect with the secondary school system to reflect the options and opportunities offered by a vocational career.

  There are good programmes operating within schools to support industry eg. great training grounds like STAR, Gateway, Trades Academy and the Pathways Advisory Group. What will we do to keep these programmes alive? 

  Yes indeed and the more we can mainstream these programmes and integrate them into the school system, the better chance we have of establishing vocational pathways that are more transparent and accessible and seen as a genuine career option.  

  How do we change the perception that trades are not higher earning? 

  We need to change the perception that a vocational education pathway is inferior to the university pathway. This is something of an intergenerational prejudice that goes back many years and has created a parity of esteem issue where a vocational qualification is not considered as valuable as an academic one. Such cultural positions can be difficult and slow to change and we have a long way to go to reach the likes of Germany and Switzerland where a vocational qualification is considered equal to a university one. It will help if the NZ Qualifications framework truly reflects the complexities/competencies involved in some apprenticeship qualifications whose graduate profiles align closely to a bachelors degree, yet they are ranked at Level 4 on the NZQF and degrees at Level 7. We hope the current review of the framework addresses some of these anomalies to stop reinforcing the current prejudices.  

  How is a learner’s soft skills captured by the employer? 

  That information will be included in the learner profile that is captured within the Pathway Planning and Life Long Learner Record concept. As an example we are trialling a mobile platform that contains a record of skills that:

  • you say you have
  • others say you have and can validate(ie the soft skills mentioned)
  • an independent party can only validate (in real time) eg. quals, health and safety certification, drivers licence etc.  

  How does Te Pūkenga get funded? 

  Under VOTE Education, we are funded by the Tertiary Education Commission (TEC) based on the number of learners in the system. A new unified funding system is being developed but is yet to be announced.

  How does the Apprenticeship Boost work? 

  It is currently paid monthly through the Ministry of Social Development, starting at $1000 per month for a first year apprentice, then reducing to $500 per month in the apprentice’s second year. Learners needs to show progress in their qualification otherwise the funding is at risk. 

  What’s the risk of dropping out when the Apprentice Boost programme drops back from funding after the second year? 

  We hope that doesn’t happen. The decision was to target funding at the first two years of the apprenticeship, as this is the period where employers and apprentices require the most support. Statistics show that once an apprentice gets past the first18 months or so the success rate for completing their apprenticeship improves significantly.

  Will that funding to aligned to completions and progress? 

  The Apprentice Boost funding is dependent on the apprentice progressing in their learning. We expect the rules are likely to be similar (ie a learner must show progression through their programme) when the new unified funding system comes into effect.

  Will employer/industry contribution for work based training continue? 

  This contribution remains and can come from numerous sources such as the employer, apprentice or other party (eg. parent). The Government is currently partly funding this contribution through fees-free.

Stay in touch

For personalised news and updates from Te Pūkenga.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

Please select a valid date (MM/YYYY).

You can unsubscribe at any time By submitting this form I agree to Te Pūkenga – New Zealand Institute of Skills and Technology Privacy Policy, and to receive updates and marketing communications about their services, promotions, special offers, new and events.

Thanks for subscribing

Close