We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. By accepting, you agree to the use of cookies as described in our privacy policy.

Ngā Whakaputanga

Ka kitea tā mātou anga ture, ā mātou tuhinga rangatōpū, kaupapa here hoki i konei.

Ngā tuhinga rangatōpū me ngā whakaputanga

Ka whakamāramatia e ā mātou tuhinga ā mātou mahi, he pēhea e tutuki ai i a mātou aua mahi, me te pūrongorongo i ā mātou tutukitanga.

 • Kua whakatakoto te Minita i ōna hiahia mō NZIST ki tana Reta me Ōna Hiahia.

 • Kua whakatatakotohia e te Minita Mātauranga ngā whakaritenga pūtea a te Karauna ki te reta tuku pūtea a NZIST.

 • Ko ngā pūrongo a ngā rōpū mahi e whitu Te Whakaoreore i te Ao Hou i whakaputahia ki tā mātou pae i Mei 2020. Ka tuku kōrero Te Whakaoreore i te Ao Hou – Whakarāpopototanga o Ngā Whakahokinga Kōrero mō ngā whakatau mō te whakaumu i te rāngai mātauranga ahumahinga o Aotearoa mā NZIST.

  Te Whakaoreore i te Ao Hou

  E whitu ngā rōpū mahi me ngā tāngata e 76 mai i ngā wāhanga katoa o te rāngai mātauranga ahumahinga tērā i whakaritea e te Poari Mātāmua o IST kia tirohia te anamata o te mātauranga ahumahinga ina ka whakatūria te NZIST. I pātaihia ngā rōpū mahi ki te wānanga i te anamata o te tukunga o te mātauranga ahumahinga.  

  Nā te mea kua huri te ao i te pānga mai o te urutā COVID-19 mai i te wā i whakaritea ēnei pūrongo, he mea whaitake tonu i a tātou e ahu atu ana ki te whai huarahi kē hei tuku mātauranga ahumahinga.

  Ka kitea ngā Pūrongo Te Whakaoreore i te Ao Hou i konei:

  Interim Report Executive Summaries

  1. Learner Journey Mapping

  2. Employer and Community Engagement Model

  3&4. Education Products and Services & Online Arrangements

  5. Work Based Learning

  6. New Academic Architecture

  7. International Education

 • Ina te hiranga o te kaupapa whakaumutanga a Te Pukenga mō ngā tau e rua e tū mai ana. Ka pohewatia rawatia te mātauranga me te whakangungu ahumahinga e mōhio nei tātou. Ka whakakapia ia ki tētahi pūnaha hou, arā he kaha ake te whakahonohono, tauwhiro hoki, he whakarite kia noho ko te ākonga tonu te pūtake, kia pai ake hoki te whai wāhi o te katoa, me te mātua whai kia ōrite te whiwhi mā te Māori.

  Ka whakaatu te ara whakawhiti he pēhea e hangaia ai, e whakatakotoria ai ngā aramahi whakaumu hei tautoko i te panonitanga. He hua anō hoki ngā aramahi i ngā whakatau mai a te whakawhiti kōrero whānui ā-motu i kawea mā te Whakaoreore i Te Ao Hou. He whai whakaaro ērā ki tā Te Pūkenga Tūtohinga  me tā mātou Reta me ngā Hiahiatanga a te Minita.

  Ko tētahi pou o tā Te Pūkenga whakaumutanga ko te aramahi tauira whakahaere. Ka tuku mōhiotanga ngā hua o te tauira whakahaere mō ngā mahi anamata a Te Pūkenga i te mea ko te mutunga o te ara whakaumu ko te wāhanga whakamutunga o 2021. Hei taua wā ka mutu pea ētahi o ngā aramahi, ko ētahi atu ka haere tonu, ā, tērā pea ka tāpirihia ētahi mea hou.

  Ahakoa kua takoto ngā hononga me te mana ōrite hei aramahi, ka noho tonu hei tūāpapa mō ā mātou mahi katoa.

  Arā kē te mahi ngā aramahi e whakaaturia ana, arā anō ētahi kāore e tino kitea ana, heoi he ōrite te whaitake ki ā mātou ‘mahi auau o ia rā’, me te whai wāhi nui ki te tautoko, kia koke whakamua hoki i ngā mahi whakaumu ā-aramahi.

  Ka whai māi mātou kia auau te whakahoutia o tā mātou ara whakawhiti, ā, ka whakarite hoki mātou i tētahi wātaka e hono ai, e mahi ngātahi ai mātou me ngā hoa me ētahi atu o te hunga whaipānga kia noho tonu tātou katoa i runga i te whakaaro kotahi i a mātou e whakaumu haere nei te mātauranga me te whakangungu ahumahinga.

 • He akoranga whaihua – kia waihanga i te ao o āpōpō - Learning with purpose, creating our futures.

  Nō te marama o Noema 2020, i tukua he Tohutohu ki te Minita Tomo Mai (BIM) ki Hōnore Chris Hipkins i muri tata iho i tana kopounga anōtanga hei Minita Mātauranga. Kua whakaputangia katoatia i konei.

  Ko te koronga o te BIM he whakapiki atu i tā te Minita māramatanga ki tā mātou kawenga i roto i te pūnaha mātauranga matua i Aotearoa – me te wāhi hirahira ki a mātou hei whaikoha ki tā te Kāwanatanga kaupapa hauora me ngā whāinga tōmua mō te pūnaha mātauranga.

  Ko tāna he tuku tirohanga whānui ki ā mātou māhi e ai ki ō nāianei hiahiatanga nā te Minita anō i whakatakoto me te rārangi mai o ā mātou mahi me te Tūtohinga e whakamāramatia ana e te ture.

  Kia mōhio mai, he mea whai tikanga ngā kōrero kei roto i te BIM i te marama o Noema, ā, ka whakarerekētia i roto i te huringa o te wā.

 • Tauākī Whakamaunga Atu Tauwhirowhiro - Transitional Statement of Intent 2021-24

  Nō te 4 o Pepuere 2021 i tāpaetia ai tēnei Tauākī Whakamaunga Atu Tauwhiriwhiro ki te Minita Mātauranga, ā, ko tāna he whakatakoto i ngā koronga rautaki mō Te Pūkenga mō te wā 2021-24.

 • Tauākī Whāinga Mahi Tauwhirowhiro - Transitional Statement of Performance Expectations 2021

  Nō te 4 o Pepuere 2021 i tāpaetia ai tēnei Tauākī Whāinga Mahi Tauwhiriwhiro ki te Minita Mātauranga, ā, ko tāna he whakatakoto i ngā whakatutukitanga mō Te Pūkenga mō 2021.

 • Mahere Haumi 2021

  Hei whakatakoto te Mahere Haumi i ā mātou mahi hei tautoko i ngā whāinga a te Kāwanatanga ki te hanga i te ōhanga ngangahau, mauroa, tuwhera ki te katoa me te whakapai ake i te oranga o ngā tāngata katoa o Aotearoa.

 • Te Pūkenga first annual report was tabled in parliament on 21 May 2021. To view, see Te Pūkenga Annual Report 2020.

Our groundwork

These documents outline research, insights and opportunities completed as part of our mahi. They are foundational if we are to achieve our purpose.

Tā mātou anga ture

I whakatūria mātou hei Hinonga Karauna ā-Ture i te 1 o Aperira 2020 i raro i te Ture o te Kāwanatanga o Aotearoa. Ka taea te pānui i ngā kōrero mō te ture nāna i whakatūria ai tā mātou whakahaere, te ture e ārahi ana i a mātou me tō mātou Tūtohinga i konei.

Information resources

Stay in touch

For personalised news and updates from Te Pūkenga.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

Please select a valid date (MM/YYYY).

You can unsubscribe at any time By submitting this form I agree to Te Pūkenga – New Zealand Institute of Skills and Technology Privacy Policy, and to receive updates and marketing communications about their services, promotions, special offers, new and events.

Thanks for subscribing

Close