We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. By accepting, you agree to the use of cookies as described in our privacy policy.

Mahitahi me
mātou

Piri mai ki te tīma e waihanga ana
i te anamata o te mātauranga
ahumahinga i Aotearoa

Māu mātou e āwhina ki te whakatakoto i te ara o te ako kounga kia rite ai ngā hiahia o āpōpō

He akoranga whaihua – kia waihanga i te ao o āpōpō | Learning with purpose, creating our futures

Kei te hiahia rānei koe ki te mahi i roto i tētahi whakahaere hou, whakahaere hihiri, kua riro māna e whakahou i te pūnaha mātauranga ahumahinga o Aotearoa mā te whakarite ko te ākonga te tino pūtake, te whakapai ake i te whai wāhitanga mō te katoa, te mātua whakarite hoki i te ōritetanga mō te Māori?

Ko Te Pūkenga te whakahaere hou e noho haepapa nei kia mātua whakarite i te ōritetanga me te hiranga mō ngā tāngata katoa o Aotearoa i roto i te mātauranga ahumahinga. Ko āna tino mahi ko te: whakapai ake i ngā otinga mō te Māori, mō ngā hapori Māori hoki i runga i te mahitahi me ngā iwi me ngā kaiwhaipānga; whakapai ake i te ōritetanga o te mātauranga ahumahinga me te whakangungu; te whakatutuki i ngā hiahia o ngā rohe o Aotearoa me ā rātou ākonga, ahumahi, kaitukumahi, hapori hoki; mātua whakarite kia whiwhi ia ākonga i tāna e hiahia ai kia puta tōna ihu; me te whakapai ake i ngā otinga i roto i te pūnaha mātauranga ahumahinga whānui.

Te Pūkenga jobs

Te Pūkenga Work Based Learning business divisions

Mō ētahi atu kōrero

Whakapā mai ki a mātou mō ngā kōrero e pā ana ki te mahi me Te Pūkenga.

Stay in touch

For personalised news and updates from Te Pūkenga.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

Please select a valid date (MM/YYYY).

You can unsubscribe at any time By submitting this form I agree to Te Pūkenga – New Zealand Institute of Skills and Technology Privacy Policy, and to receive updates and marketing communications about their services, promotions, special offers, new and events.

Thanks for subscribing

Close