We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. By accepting, you agree to the use of cookies as described in our privacy policy.

Te whakawhiwhi mahi ki ngā tāngata e
angitu ai koe

Tirohia ngā panoni e whiwhi ai koe i ngā tāngata tika, tāngata whai pūkenga e rite ana ki te mahi – mō nāianei, mō āpōpō hoki.

Kei te waihangatia e mātou tētahi pūnaha mātauranga ahumahinga me te whakangungu kia pakari, kia piritahi, kia mauroa hoki e puta ai he ohumahi e tika ana mō ngā hiahia o tēnei rā, o āpōpō hoki.

He āhua roa te wā kia āhei ngā kaituku akoranga ki te tautoko i te whakangungu wāhi mahi – me kōrero tonu koe ki ngā Whakahaere Whakangungu Ahumahi (ITOs) mō ō hiahia whakangungu i a mātou e mahi ana i tēnei whakawhitinga.

Te tuku mā ngā kaitukumahi e ārahi te mahi whakangungu me te waihanga tohu mātauranga, paerewa hoki – whāia ngā kōrero hou ki ngā Kaunihera Whanake Ohumahi .

He aha tāu e hiahia nei?

He tikanga whai hua tonu te tango pia, tauira rānei e whaikoha ai koe ki te anamata o tō ahumahi, ki te tuku mātauranga hoki ki te whakatipuranga o muri. Māna hoki koe e āwhina kia tipu tō pakihi me te hunga e mārama ana ki ō tikanga mahi.

Mā mātou koe e āwhina kia ngāwari ai ngā tukanga hei tango i tētahi pia, tauira rānei, ā, ka tautoko haere mātou i a koe. Tērā tētahi kaupapa whakahāngai mō tō ahumahi – whakapā mai mō ētahi atu kōrero.

Pasifika male hair stylist cutting hair on mannequin

Mēnā he kaitukumahi koe i roto i tētahi ahumahi tika, mēnā rānei e whakaaro ana koe ki te tango pia, tauira rānei, tērā e taea e koe he pūtea hei āwhina i a koe ki te whakauru tangata, ki te pupuri hoki i tētahi ki roto i te whakangungu ahumahi ōkawa.

Mō ngā momo tautoko e wātea ana.

Male builder holding building products

He ngāwari noa te tuku i ētahi kaimahi ōu ki ngā kaituku whakangungu ā-waho kia whiwhi i tō tīma ngā pūkenga me ngā tohu e tika ana. Māna hoki koe e āwhina ki te tuku ratonga pai ake, kia tipu, kia kawe hoki i ngā kaupapa uaua. He huarahi hoki tēnei māu hei tuku koha ki ō tāngata – mā tō tautoko e whakaatu kei te whakapono koe ki a rātou me tō hiahia kia whai wāhi tonu ki te tipu o tō pakihi.

Whakapā atu ki tō ITO ki te āpitihanga o Te Pūkenga e tū tata nei ki a koe.

Upskillmystaff

Ka taea te whakahāngai i te whakangungu wahi-mahi ki ngā hiahia o tō pakihi. He huarahi pai tēnei hei whakapiki i ngā pūkenga o ētahi o ō kaimahi, te katoa rānei e ai ki ō tikanga mahi. Mā konei e pai ake te kaha, te haumaru me te whakawhiti kōrero me ngā pūkenga whāiti e tika ana hei whakatere ake i tō tipu kia āhei koe ki te kawe i ngā kaupapa uaua. He whakaatu hoki tēnei i ō tāngata ki ō hiahia ki te tautoko i a rātou – me tō hiahia kia whai wāhi rātou ki te āpōpō o tō pakihi.

Whakapā atu ki tō ITO ki te āpitihanga o Te Pūkenga tūtata ki a koe mō ētahi atu kōrero.

Trainatfacility

Kimihia he kaituku akoranga

Pātai mō ngā pia, ngā tauira, ngā akoranga rānei mō ō kaimahi.

I mārama anō koe ki ngā kōrero i tēnei whārangi mō te ako ahumahinga?

Stay in touch

For personalised news and updates from Te Pūkenga.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

Please select a valid date (MM/YYYY).

You can unsubscribe at any time By submitting this form I agree to Te Pūkenga – New Zealand Institute of Skills and Technology Privacy Policy, and to receive updates and marketing communications about their services, promotions, special offers, new and events.

Thanks for subscribing

Close