We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. By accepting, you agree to the use of cookies as described in our privacy policy.

Kei roto i ōu ringaringa,
te ara tika mōu

Whāia te akoranga, kia whiwhi ai te mahi.

Kei te mōhio rānei koe ki te mahi e hiahia ana koe?

Kāore au e mōhio

Kimihia ngā whakaaro mō ngā whakaakoranga me ngā mahi e rite ana ki tāu e pai ai.

Kimihia ngā whakaaro mō ngā mahi me ngā whakaakoranga

Āe, he mahere tāku

Kimihia ngā whakaakoranga e rite ki āu huarahi ako pai, wāhi ako pai hoki – i te kura, ā-tuihono i te wāhi-mahi rānei.

Kimihia ngā whakaakoranga

He aha te ako ahumahinga?

Ko tā te ako ahumahinga he kawe atu i te ako i te akomanga ki te ao tūturu. Ko te whāinga ia he āwhina i a koe kia whiwhi āhuatanga ehara ko te tohu noa iho. Engari kē he whiwhi rawa i ngā pūkenga me te mōhiotanga tika kia whiwhi koe i te mahi pai hei koha māu ki tō whānau me tō hapori.

  • Akoranga tika, nōu te whiwhi: Akona ngā pūkenga tika mō te mahi utu pai.
  • He ako hāngai tika ki a koe: Kōwhiria te whakaakoranga e tika ana mōu – i te kura, ā-tuihono, i te wāhi-mahi rānei.
  • Kia takatū koe kia rite ki te mahi: Me whai e ngā kaituku-mahi o Aotearoa he tāngata pūkenga, ā, kua rite rātou.
  • Mā ō mahi katoa ka kitea koe: Ahakoa te mahi, he mea whai take tonu ki te āpōpō o Aotearoa.

He ako hāngai tika ki a koe

Ahakoa e hiahia ana koe ki te whakapiki i a koe anō i roto i tō mahi, te kimi mahi hou rānei, ka taea te whakarite i te whakangungu ki tō ao ki tō āhua ako hoki.

Ka ako koe i te wāhi-mahi, ā, ka utua, ka whai tohu hoki.

He maha ngā whakaakoranga utu kore i tēnei wā tonu. Kimihia ngā kōrero mō te Pūtea Whāiti mō te Whakangungu me ngā Piatanga me tirotiro hoki i te rārangi whakaakoranga me ngā tohu mātauranga māraurau. Kātahi ka haere ki te rapu akoranga ki te kimi i tētahi kaituku akoranga hei tīmatanga māu.

Young male building apprentices hammering nails

Ki te hiahia koe ki te piki haere i roto i tō mahi, ka taea e koe te whai tohu i a koe e mahi ana.

Tirohia ngā kaupapa i tō ahumahi mā te rapu akoranga me kōrero rānei ki tō Rōpū Whakangungu Ahumahi ITO mō ngā mea e wātea ana. Kei wareware koe ki te pātai ki tō kaitukumahi mēnā ka tukuna e ia he wā mōu ki te whai akoranga hei tautoko i a koe i runga i tō haerenga ako, ka whakarite he mahi hou hei whakamātau i tāu i ako ai, ka āwhina ā-pūtea rānei.

Two women smiling in doctor clinic reception area

Ahakoa kei hea koe me ako tonu mā te akoranga tuihono mā te tuku mahi ki a koe, me te ako tawhiti.

Tirohia tā mātou rapu akoranga; ka taea te tātari kia kite i ngā akoranga hei ako tawhiti, i ngā wā e pai ana mōu ake. E wātea ana ā mātou katuku akoranga ki te whakautu pātai, kia tika hoki tō haere.

Father holding toddler

Kei a koe te tikanga ki te ako i te taha o ētahi atu ki ngā akomanga tika i te kura.

Ki te pai ki koe ngā akoranga ā-tinana, me ngā mahi ā-ringa, tērā pea ko ngā akoranga kei ngā kura ngā mea tika mōu. Tirohia tā mātou rapu akoranga kia kite i ngā akoranga e tata ana ki tō wāhi noho, me haere atu rānei ki wāhi kē o roto i Aotearoa – he kura anō ā mātou kei ngā wāhi katoa o Aotearoa.

Disable learners woman and man looking at digital device

Me whai i ngā pukenga kei te kimihia e ngā kaitukumahi

Kei te hiahia ngā pakihi o Aotearoa i ngā tāngata whai pūkenga, kia whai tohu tika koe, pūkenga tika hoki, ka whiwhi noa koe i te mahi pai rawa.

Whakarongo ki ngā kōrero a ngā ākonga rite ki a koe

He pēhea nei ki a koe te ako ahumahinga? Anei ngā wheako a ētahi ākonga.

He aha ā muri atu?

Kei te rangirua koe mo te ākoranga hei whai māu?

Kimihia ngā whakaaro mō ngā mahi me ngā whakaakoranga

Kei te mōhio rānei koe ki te akoranga hei whai māu?

Kimihia ngā whakaakoranga

I mārama anō koe ki ngā kōrero i tēnei whārangi mō te ako ahumahinga?

Stay in touch

For personalised news and updates from Te Pūkenga.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

Please select a valid date (MM/YYYY).

You can unsubscribe at any time By submitting this form I agree to Te Pūkenga – New Zealand Institute of Skills and Technology Privacy Policy, and to receive updates and marketing communications about their services, promotions, special offers, new and events.

Thanks for subscribing

Close