We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. By accepting, you agree to the use of cookies as described in our privacy policy.

Taurite Pūkenga

Kimihia ngā momo whakaakoranga me ngā mahi e rite ana mōu.

  • Whakautua ngā pātai māmā nei mōu hei kohi whakaaro mō ngā tūranga mahi me ngā whakaakoranga e hāngai ana ki tāu e pai ai, e kaingākau hoki ai.
1. Kōwhiria ō pūkenga
2. Ō taipitopito
3. Ō whakaaro tūranga mahi

Kōwhiria ngā pūkenga pai e 3 he kohi whakaaro koe mō ngā tūranga mahi.
Tīpakohia ngā pūkenga kei a koe, e ngākaunui ana rānei koe ki te ako.

Mahi ā-ringa

Raraunga, pārongo me ngā whakaaro

Tāngata

Wairua auaha

Me kōrero mai mōu ake
Anei ngā tūranga mahi ahumahinga e hāngai ana ki ō pūkenga:
SelectedSkills Kōwhiria he pūkenga rerekē

Kua kitea he tūranga mahi pai mōu? Pāwhiria ka kimi ai i te whakaakoranga

Stay in touch

For personalised news and updates from Te Pūkenga.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

Please select a valid date (MM/YYYY).

You can unsubscribe at any time By submitting this form I agree to Te Pūkenga – New Zealand Institute of Skills and Technology Privacy Policy, and to receive updates and marketing communications about their services, promotions, special offers, new and events.

Thanks for subscribing

Close