We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. By accepting, you agree to the use of cookies as described in our privacy policy.

Te Pukenga Te Rito Outcomes Framework Available Now

Kia Hikitia te Ōritetanga: tā Te Pukenga Anga Otinga o Te Rito

Kātahi anō ka oti i te rōpū Tā te Ākonga Ara Ako, Wheako hoki a Te Pūkenga i Te Anga Otinga o Te Rito, koia tētahi mahi tino whaitake hei whakakao mai i te rangahau 'Ko te Ākonga te Pūtake' i mahia i tērā tau.

Ko tā te Anga nei he whakamārama ngāwari noa mai i ngā tino e angitu ai te ākonga ki tā te tirohanga o ngā ākonga anō me te hunga e tautoko ana i a rātou.

Kātahi anō ka oti i te rōpū Tā te Ākonga Ara Ako, Wheako hoki a Te Pūkenga i Te Anga Otinga o Te Rito - arā, he mahi tino whaitake hei whakakao mai i te rangahau 'Ko te Ākonga te Pūtake' i mahia i tērā tau.

Ko tāna he whakamārama ngāwari noa mai mā te kōtuinga Te Pūkenga i ngā tino e angitu ai te ākonga ki tā te tirohanga o ngā ākonga anō me te hunga e tautoko ana i a rātou.

Mā te anga anō e tohutohu i ngā mahere mahi me ngā tukanga whakatau otinga puta noa i te kōtuinga. Ke tino whaihua hoki ia ki ngā whakawhitinga whakaaro mō ngā huarahi pai hei kōkiri i te ōritetanga me te whai wāhitanga, hei tautoko hoki i ngā otinga pai rawa mō ngā ākonga.

I tātaringia e ngā pūrongo rangahau Te Rito e toru ngā kōrero e 3,000 mai i ngā ākonga, ngā kaimahi tautoko me ngā hoa ā-hapori. I tautohu mai ngā pūrongo e 74 ngā huarahi e tuituia ana ā-kaupapa nei, ā, ka whakamahia ērā hei waihanga i ētahi  tuakiri ākonga.

Mai i te wā i whakarewangia ai ngā pūrongo, kua tae ngā tono mai i te kōtuinga ki Te Pūkenga mō tētahi anga ngāwari hei whakaatu i tētahi tirohanga whāiti, mārama noa ki ngā whāinga ōritetanga mō ngā ākonga tōmua. Hei mea āwhina anō, ka tautohu mai te anga i ngā aronga e whā; ngā taiao ako pakari, te arotahi ki te oranga ā-whānau, te ōrite o te whai wāhitanga, me te reo o te ākonga.

LJE Te Rito Outcomes Framework diagram v7

Tuku iho mai te pikitia o Te Anga Otinga Te Rito

Ka tā te anga he whakamārama i ngā aronga, heoi, he wāhanga anō ia o tētahi ara kei te whāia mō tēnei wā, kia oti rā āno tētahi Rautaki 10-Tau mō te Angitu Ōritetanga ā-Whānau. I te rōpū Tā te Ākonga Ara Ako, Wheako hoki e waihanga ana i te Rautaki, kei te whakahaere hoki rātou i ētahi kaupapa whakamātauranga, whakaanga, mahere mahi hoki hei painga mō ngā ākonga, pērā i ngā rauemi matihiko hou e tirohia ai te oranga me ētahi kaupapa tautāwhi hoki.

Hei tā Simone Andersen, Kaikōkiri Whakaanga Ākonga, Whānau hoki, "Ehara tēnei anga i te anga tohutohu me aha, me pēhea rānei. Heoi, he rauemi whaihua kē hei ārahi pea i te mahi kia tutuki ai he otinga e hiahiatia ana e te ākonga. He mea whaihua anō hoki ki Te Pūkenga me te kōtuinga kia tirohia ngā kaupapa e kōkiritia ana kia kite mēnā e hāngai ana ki ngā matea o ngā ākonga."

Hei tāna anō, I tēnei wā, e kawea kētia ana  ngā 'mahi ōritetanga pai rawa' puta noa i te kōtuinga, ā, mā tēnei anga anō e tīpako, e whakatairanga hoki i ngā mahi tino pai rawa.

Kia pā tonu mai: Kei mahue koe i ngā kōrero hou

Rēhita